Behov av en handikappanpassad bil?

Behöver du ha en handikappanpassad bil? Kanske det är så att du sitter i rullstol, eller har ett annat funktionshinder, som gör att du måste anpassa ditt fordon. Då kan du göra det hos Worksystemlife. De har många års erfarenhet av att anpassa bilar för olika typer av handikapp. Bara för att man har ett funktionshinder så innebär inte det att man inte ska kunna köra sin bil. 

Gör man bara rätt sorts anpassningar, så kommer det att fungera fint att använda den. Det går att anpassa en bil på flera olika sätt och det finns både stora och små anpassningar att göra. Om du vill ha hjälp med kostnaden för din bilanpassning, så finns det ett bidrag som heter bilstöd att söka.

Handikappanpassade bilar

Om du behöver ha din bil handikappanpassad men inte har de pengar som krävs, så finns det ett slags bidrag. Detta bidrag kallas för bilstöd och ger en god hjälp för kostnaden med en handikappanpassning av bil. Det finns fyra olika sätt att söka detta bidrag på och du måste uppfylla vissa krav för att få det. 

​Om du vill veta exakt vad som krävs, så kan du läsa mer om det på Worksystemlife, eller direkt på Försäkringskassans hemsida. Du som inte är berättigad detta bidrag, kan ändå handikappanpassa ditt fordon, men då genom att bekosta det själv. Vill du veta mer om vad detta innebär, så kan du kontakta Worksystemlife eller besöka deras hemsida och läsa mer om detta.